Huset – bo vid Brända tomten

Huset

Castaneahuset ligger i två ursprungliga fastigheter, dels i hörnhuset vid Brända tomten och dels vid Kindstugatan 1. De båda husen är sammanbyggda under 1800-talets slut.

Fastigheten vid Brända tomten uppfördes kring 1747 av slottssnickaren mäster Johan Wollff. Huset byggdes fyra våningar högt, med tegeltak, två frontespiser och ett ”windspel” att hissa upp ved och dylikt med. I vår källare finns rester av medeltida murpartier och en igenmurad dörr som gick till källarpartiet i huset som fanns innan branden.

Fastigheten vid Kindstugatan har ett murverk från såväl 1600- som 1700-tal med rester av ett medeltida murverk i fasadens nordöstra del. Fasaden har på 1600- eller 1700-talet varit försedd med en tunn puts och avfärgad i tegelrosa med grå pilastrar vid tomtgränsen. I fasaden finns ankarslutar av 1600-tals typ.

Det trapphus vi använder idag tillkom 1935. Det ersatte trapphuset i norr. Hiss installerades, en personhiss och en varuhiss. Varuhissen sattes igen 1957 och utrymmet omvandlades till arkiv. För Castaneas gäster är det nu ett uppskattat Bagagerum.

Det äldre trapphuset, i söder, med kalkstenstrappor har en ålderdomlig karaktär och patina, och ett mycket högt kulturhistoriskt värde.

Vandrarhem Stockholm