Integritetspolicy

Integritetspolicy

I denna Integritetspolicy, som gäller för alla Castanea vandrarhems gäster, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor eller bokar boende på Castanea, bor som gäst hos oss eller vid andra kontakter med oss.

Ansvar för dina personuppgifter


Castanea Bed & Breakfast AB, organisationsnummer 556705-9679, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Castanea vandrarhem.
Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. när du gör en bokning) ansvarar dessa samarbetspartners för dina personuppgifter i sina bokningssystem.

Accepterande av Castaneas integritetspolicy

Genom att använda Castaneas tjänster, accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Castanea använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig Castaneas tjänster, såsom offerter, bokningar eller bekräftelse behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Personuppgifter som samlas in av Castanea

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, som när du skickar oss e-post med en förfrågan, när du bokar online, per telefon eller bekräftar ett köp på vår websida, när du kontaktar oss, bor eller använder någon av Castaneas tjänster där du lämnar personuppgifter.

  • Person- och kontaktinformation som namn, personnummer, pass- eller ID-nummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, nationalitet
  • Information om vad du köpt/bokat hos oss.
  • Finansiell information – kreditkortsnummer, betalningar
  • Historisk information – dina köp, betalnings- och kredithistorik.

Varför behandlar Castanea dina personuppgifter?


När du har lämnat personuppgifter till oss på Castanea, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan

Ändamål för användningen av dina uppgifter
Vår lagliga grund för detta ändamål är
För att kunna hantera din bokning och administration av din bokningDen bokning du gjort är ett avtal som utgör den lagliga grunden, och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra avtalet gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna boka rum åt dig och få betalt.
För att kunna hantera frågor och ärendenDet är vårt berättigade intresse som är den lagliga grunden, och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor från dig som gäst hos Castanea.
För att kunna skicka marknadsföring och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medierBehandlingen av data är baserad på vårt berättigade intresse av marknadsföring.
För kundanalys och statistik, som underlag för våra uppdateringar och förbättringar av våra tjänster och den tekniska funktionaliteten i våra datasystemDen lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av av våra tjänster och teknik.
För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag (t ex lag om registrering av utländska gäster), myndighetsbeslut, bokföringskrav eller skatterättsliga lagarDen lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

Personuppgifter vi kan komma att dela

I vissa fall kan vi använda oss av personuppgiftsbiträden, som vi kan komma att dela med oss av din information till, som t ex

  • Transportföretag (t ex vid beställning av taxi till dig)
  • Företag som arbetar med betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
  • Leverantörer inom marknadsföring och IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av leverantör eller underleverantör. I sådant fall så sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.

Lagringstid och säkerhet för dina uppgifter


Castanea sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla lag och avtal. På Castanea hanteras dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering


Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig.

Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig. I vissa fall kan inte Castanea tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.
Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling.

Klagomål och tillsynsmyndighet


Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Castanea. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning. Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss


Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Castanea är våra gästers personliga integritet viktigt för oss, och du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:
E-post: info@castaneahostel.com

 

 

Vandrarhem Stockholm