Miljö

Castanea – med miljöambitioner

MiljöVi har startat vårt miljöarbete med

  • sopsortering med tio fraktioner
  • miljömärkt förbrukningsmaterial som toners till skrivare och pappersvaror
  • vi byter successivt till lågenergilampor
  • vi stänger av våra datorer och skrivare vid arbetsdagens slut
  • vi stänger av element i oanvända rum och gör vintertid korta effektiva vädringar.
  • I fastigheten används miljömärkt el till uppvärmning och elektricitet. Det innebär att elen kommer från sol, vind, vatten och biobränslen. Läs gärna mer på Naturskyddsföreningens sida.
  • vi klimatkompenserar för de koldioxidutsläpp som vår el- och värmeförbrukning ger upphov till.

Men våra ambitioner stannar inte med detta, fortsättning följer!

Vandrarhem Stockholm