Klimatkompenserat boende

För ett vandrarhem står energiförbrukningen för en stor del av miljöpåverkan. Castaneas energiförbrukning består i huvudsak av uppvärmning och elanvändning. Vi försöker vara så effektiva vi kan i vår energianvändning, dessutom använder vi energi från sol, vind, vatten och biobränslen. Utöver det kompenserar vi för de koldioxidutsläpp energiförbrukningen orsakar.

Klimatkompensation innebär att vi investerar i projekt som reducerar koldioxidutsläppen någonstans i världen. Castaneas klimatkompensation 2011 görs genom ett projekt från ZeroMission:

– Trädplantering i Chiapas, Mexico Certifikat från Zeromission När träden växer binder de stora mängder koldioxid vilket ger klimatnytta. Miljönytta fås även i och med en ökad biologisk mångfald, minskad erosion, förbättrad vattentillgång och resiliens. Dessutom ger träden ökad välfärd åt småjordbrukarna genom att de får bättre och mer stabil tillgång till frukt, ved och virke. Målet är att förhindra avskogning, beskoga skövlade områden och utbilda bönderna så att jord- och skogsbruket blir långsiktigt hållbart. Projektet är certifierat i enlighet med Plan Vivo.

Vandrarhem Stockholm